Ile kosztuje OCP krajowe?

28 czerwca, 2021
Ile kosztuje ocp krajowe?

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

Ile kosztuje OCP krajowe? OCP to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze legitymujące się licencją transportową i świadczące transport drogowy towarów zarówno na terenie kraju jak również międzynarodowy przewóz drogowy. Jak OCP zabezpiecza przewoźnika? Wykupienie polisy gwarantuje przedsiębiorcy ubezpieczenie w przypadku nieprawidłowego wykonania przewozu (niezgodnego z umową) lub jej niewykonania. Przewoźnik uzyskuje gwarancję wypłaty odszkodowania w przypadku szkody. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa swój cennik oraz zakres danego ubezpieczenia, jednak podstawowe zabezpieczenia są jednakowe. Co jest objęte ochroną OCP? Głównie skutki uszkodzenia przewożonego towaru lub jego całkowitego zniszczenia, które nastąpiło podczas wypadku drogowego, pożaru, awarii pojazdu czy też aktu kradzieży w czasie postoju na parkingu strzeżonym.

Ochrona przewoźnika oraz jego klienta

Co jest przedmiotem ubezpieczenia OCP? Oczywiście odpowiedzialność cywilna. Ochroną objęty jest towar od chwili jego przyjęcia do czasu przekazania go odbiorcy. Przewoźnik jest zabezpieczony na wypadek wystąpienia różnego rodzaju szkód przewożonego ładunku. Dotyczy to nie tylko utraty towaru, ale również jego ubytku czy też uszkodzenia.To także odpowiedzialność finansowa w sytuacji opóźnienia w dostarczeniu dostawy. Można, więc stwierdzić, że OCP zapewnia ochronę ubezpieczonemu oraz jego klientowi.

Posiadając takie ubezpieczenie przewoźnik może czuć się zabezpieczony finansowo, jeżeli miałyby miejsce nieoczekiwane okoliczności. Jakie korzyści uzyska klient przewoźnika? Wartość powstałej szkody zostanie pokryta z OCP, dzięki czemu nie poniesie on straty. Ponadto przewoźnik posiadający polisę na maksymalną wysokością odszkodowania, chroni klienta przed koniecznością pokrywania straty z własnych środków. Polisa OCP zawierana jest na 12 miesięcy, podczas których ubezpieczony oraz jego klienci uzyskują gwarancję odpowiedniej ochrony.

Jakie koszty ponosi przewoźnik, aby chronić swoją firmę?Ile kosztuje ocp krajowe?

Nie można podać jednego kosztu wykupu ubezpieczenia OCP, ponieważ składa się na to wiele elementów. Kontaktując się z naszą firmą przedstawimy dopasowaną do potrzeb naszych klientów ofertę cenową, która na pewno spełni oczekiwania. Ważne! OCP to ubezpieczenie dobrowolne, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie dla przewoźników. A co istotne może zostać zawarte nie tylko przez osoby posiadające osobowość prawną, ale również przez osoby jej nieposiadające.

Wykupienie takiej polisy wpływa pozytywnie na postrzeganie firmy świadczącej transport drogowy i przewóz towarów. Otrzymuje ona więcej zleceń, ponieważ klient czuje się pewniej i wie, że nie poniesie strat. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa cenę polisy OCP według swoich wytycznych. A składa się na to zakres ochrony, dlatego przewoźnik może zapłacić rocznie: zarówno kilkaset złotych jak i kilka tysięcy.

Jakie czynniki składają się cenę polisy przewoźnika?

Na wysokość składki OCP składają się takie elementy jak:

  • Dochód roczny danej firmy wykonującej usługi transportowe – wyższe dochody oznaczają konieczność opłacenia wyższej składki na OCP.
  • Suma gwarancyjna, czyli kwotowy limit graniczny, do którego ubezpieczyciel odpowiada za wynikłą szkodę. A co za tym idzie, wyższa kwota – wyższa składka.
  • Ilość pojazdów zgłoszonych do OCP – również w tym przypadku większa ilość samochodów wiąże się automatycznie z wyższą składką.
  • Terytorialne obowiązywania OCP – ubezpieczenie z polisy może ochronić przewoźnika w Polsce lub poza jej granicami.
  • Zwiększenie zakresu polisy – jeżeli ubezpieczający firmę chce objąć ochroną OCP także transport materiałów niebezpiecznych, dzieł sztuki, pieniędzy albo żywych zwierząt, wysokość składki będzie większa.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki, nie ma możliwości jednoznacznego stwierdzenia koszów OCP krajowego.Towarzystwa ubezpieczeniowe podczas wyliczania składki OCP biorą pod uwagę zakres terytorialny, czyli OCP krajowe i OCP międzynarodowe. Jednak koszty odnośnie tych składek są zbliżone. Postaramy się wykonać najlepszą kalkulację po kontakcie telefonicznym i podaniu w/w składników. Ważne! W przypadku ochrony ładunku istotna jest wysokość sumy gwarancyjnej. Powinna ona pokrywać koszt przewożonego towaru, który powinien widnieć w liście przewozowym.

Czy przewoźnik powinien opłacać dodatkowe ubezpieczenie?

Przewoźnicy działający na rynku usług transportowych wiedzą, że standardowe OC nie spełnia ich potrzeb i nie zapewni bezpieczeństwa finansowego ich firmie. OC to jedynie odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przez kierowcę zatrudnionego w danej firmie przewozowej. Jedynie OCP gwarantuje pełne zabezpieczenie. Dlatego mimo że, jest dobrowolne, wielu przedsiębiorców decyduje się na jego wykupienie. Firmy podejmujące się przewiezienia cennego ładunku, zawsze powinny wykupować OCP, ponieważ w przypadku jego kradzieży, może automatycznie dojść do jej bankructwa. Aby zabezpieczyć firmę przed takimi konsekwencjami powstała polisa OCP, na podstawie, której, ubezpieczyciel pokryje wynikłe szkody.

ZADZWOŃ

609 103 308