Ile kosztuje OCP międzynarodowe?

28 czerwca, 2021
Ile kosztuje OCP międzynarodowe?

Ostania aktualizacja : 10 października, 2022

Ile kosztuje OCP międzynarodowe? Firmy transportowe coraz chętniej decydują się na wykup dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Wpływa to na ochronę przed dużymi szkodami finansowymi, które musieliby pokryć w przypadku zdarzeń losowych. Kiedy występują takie szkody? Mogą mieć miejsce w przypadku nierzetelnego wykonania usługi przewozu towarów. Ubezpieczenie to także możliwość ochrony przewoźnika przed niewykonaniem usługi. Jeśli firma transportowa wykupi OCP, ma możliwość ubiegania się o odszkodowanie, pokrywające wartość przewożonego ładunku. Inną ważną kwestią wiążącą się z korzyściami wykupu OCP jest uznanie takiej firmy przewozowej za bardziej wiarygodną. Kontrahent uzyskuje gwarancję, że powierzony jej towar jest zawsze ubezpieczony. Rezultatem jest większa ilość zleceń nie tylko na przewozy krajowe, ale także na międzynarodowe.

Dobrowolne ubezpieczenie w ruchu międzynarodowym

Rodzajów warunków oraz dodatkowych zapisów OCP może być wiele, jest to zależne od oczekiwań firmy przewozowej.To znaczy, czego potrzebuje i co uda się wynegocjuje z towarzystwem ubezpieczeniowym. Czasami samodzielne rozmowy z ubezpieczycielem są trudne, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów znających ten rynek. Wprowadzenie zmian w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, a także wartość sumy gwarancyjnej – znacznie wpływa na koszt składki OCP, zarówno międzynarodowej jak i krajowej. 

Ile kosztuje OCP międzynarodowe? Podobnie jak w przypadku przewozu ładunków na terenie Polski koszt takiego dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika będzie uwarunkowane wieloma czynnikami. OCP w ruchu międzynarodowym dotyczy szkód takich jak kradzież towaru w całości lub części, zniszczenia przewożonego towaru lub też jego uszkodzenia. Ubezpieczeniem OCP może być objęta kradzież z włamaniem czy też rabunek. Na firmę wykonującą transport drogowy i przewóz towarów (międzynarodowy) nałożona jest odpowiedzialność za odebrany towar na zasadach zawartych w Konwencji CMR. Obowiązuje ona w przypadku zarobkowego transportu drogowego towarów w relacjach międzynarodowych. Konieczne jest, aby kraj nadania towaru lub kraj docelowy był stroną Konwencji CMR. Ma ona zastosowanie jedynie do przewozów świadczonych na podstawie umowy przewozu pojazdami członowymi, naczepami i przyczepami. 

W tym przypadku potwierdzeniem zawarcia umowy na transport między stronami jest list przewozowy, wystawiany w  trzech egzemplarzach. Na ubezpieczenie OCP przewoźnika w ruchu międzynarodowym składa się transport wykonywany na obszarze Europy, co najmniej między dwoma państwami.

Przewozy kabotażowe międzynarodowe z wykluczeniem Niemiec

Ochrona ubezpieczeniem OCP zapewnia odpowiedzialność cywilną firmy transportowej, która wynika z przewozu zarobkowego ładunków w prawnie dozwolonym kabotażu na obszarze Unii Europejskiej poza Niemcami. Odpowiedzialność cywilna obowiązuje zgodnie z przepisami państwa na terenie, którego odbywa się transport kabotażowy. Suma gwarancyjna dla jednego wypadku ubezpieczeniowego jest identyczna dla OCP firmy przewozowej w międzynarodowym ruchu drogowym.Ile kosztuje OCP międzynarodowe?

Przykładowe koszty firmy przewozowej

  • OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym:

Suma gwarancyjna – 100 000 euro

Nie wystąpienie szkód w ciągu 12 miesięcy

Jeden ciągnik siodłowy

Przykładowa składka OCP może wynieść około 1200 złotych

W zakresie umowy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika dostępne są dodatkowe klauzule, takie jak: rozbój i rabunek, klauzula postojowa, odpowiedzialność za podwykonawców, rozładunek.

  • OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym

Suma gwarancyjna – 300 000 euro

Nie wystąpienie szkód w ciągu 12 miesięcy

5 ciągników siodłowych

Orientacyjna składka w granicach około 3000 złotych

W zakresie OCP dostępne są dodatkowe klauzule, takie jak: odpowiedzialność za podwykonawców, rozładunek, rabunek i rozbój, klauzula postojowa.

Przykładowe dodatkowe klauzule w umowach ubezpieczeniowych  

  • Klauzula awarii agregatu chłodniczego – ochrona ubezpieczeniowa szkody dotyczy przewożenia towaru chłodnią, gdy dojdzie do samoczynnego wyłączenia się agregatu chłodniczego oraz awarii w jego działaniu.
  • Ważności badań technicznych – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w czasie, gdy samochód ciężarowy transportujący towar nie posiadał ważnego badania technicznego.

Co trzeba skontrolować przed zawarciem OCP z ubezpieczycielem?

Przed ostatecznym podjęciem decyzji o podpisaniu umowy OCP w ruchu międzynarodowym trzeba zwrócić uwagę na ważne cechy. Właściciel firmy przewozowej dbający o swoje interesy i płynność finansową firmy powinien przeanalizować jej potrzeby do prawidłowego przewożenia towarów. Niezbędne jest określenie zakresu terytorialnego transportowanych ładunków. OCP w międzynarodowym ruchu wymaga skontrolowania czy wszystkie państwa objęte są w zakresie ubezpieczenia. Korzystając z pomocy naszej firmy można uzyskać najkorzystniejszą polisę ubezpieczeniową OCP z zakresem i wysokością składki zgodnymi z potrzebami danej firmy przewozowej. Wystarczy zadzwonić lub skorzystać z naszego formularza, przygotujemy optymalną ofertę. Skuteczna ochrona przed odpowiedzialnością za szkodę to dobrze opracowana umowa OCP.

ZADZWOŃ

609 103 308