Jak dopasować ubezpieczenie do potrzeb firmy?

3 kwietnia, 2023
Jak dopasować ubezpieczenie do potrzeb firmy?

Ostania aktualizacja : 4 lipca, 2024

Jak dopasować ubezpieczenie do potrzeb firmy? Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga przemyślanych decyzji i zabezpieczenia się przed ewentualnymi stratami. Dla przedsiębiorcy najważniejsze jest osiąganie dużych dochodów, ale podczas ich zdobywania mogą pojawić się przeszkody przed którymi trzeba się ubezpieczyć. Płynność finansowa musi być utrzymana w każdej firmie bez względu na jej wielkość, należy zadbać o lokal, wyposażenie, sprzęt komputerowy, towar. Niestety może dojść do ich uszkodzenia, kradzieży, co przyczynia się do dużych strat finansowych. Mając to wszystko na uwadze trzeba dopasować ubezpieczenie do potrzeb firmy, które ochroni finansowo przed skutkami takich zdarzeń.Takimi zadaniami zajmuje się nasza multiagencja ubezpieczeniowa, skupiamy oferty kilkudziesięciu towarzystw, dzięki czemu potrafimy idealnie dobrać ubezpieczenie do wymogów każdego przedsiębiorcy.

Dlaczego ubezpieczenie musi być prawidłowo dobrane do potrzeb firmy?

Prowadząc działalność gospodarczą zawsze pojawia się ryzyko wyrządzenia szkody osobom trzecim, można jednak zabezpieczyć się przed ich konsekwencjami wykupując odpowiednie ubezpieczenie OCP. Niektóre zawody zobligowane są do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko spowodowania takiej szkody. Nie musi mieć to związku z celowym działaniem, może dojść na przykład do błędu w sztuce. Najbardziej narażone są takie profesje jak: lekarz, pielęgniarka, radca prawny, notariusz, księgowy itd.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest potrzebne również właścicielom firm którzy nie mają obowiązku wykupu takiej polisy. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, gdy inna osoba będzie pokrzywdzona wskutek naszych działań. Na przykład fryzjerka zniszczy włosy, mechanik niewłaściwie zamontuje część samochodową i dojdzie do wypadku na drodze. Co się dzieje, jeśli zaistnieje podobne zdarzenie? Za spowodowanie nieszczęśliwego wypadku związanego z prowadzeniem firmy trzeba zapłacić osobie pokrzywdzonej odszkodowanie, a kwota może być tak wysoka, że zaburzy płynność finansową firmy. A przecież wykupienie nieobowiązkowego OC nie wiąże się z dużymi kwotami a zabezpieczy firmę w takich nieprzewidzianych momentach. Jeśli dojdzie do szkody to ubezpieczyciel naprawi szkodę i wypłaci odszkodowanie osobie trzeciej.

Jak dopasować ubezpieczenie do potrzeb firmy?

Dobrze dopasowane ubezpieczenie do potrzeb firmy to takie które uwzględnia charakter prowadzonej działalności. Trudno podjąć samodzielnie taką decyzję, dlatego wskazane jest skorzystanie z pomocy agenta ubezpieczeniowego który ma doświadczenie w tej kwestii. Dostępnych jest wiele różnych rodzajów ubezpieczeń trzeba wybrać najbardziej optymalne. Każdy przedsiębiorca narażony jest na utratę mienia wskutek kradzieży, aktów wandalizmu, zalania, pożaru itd.

Jakie ubezpieczenie jest ważne dla firm?

Każdy rodzaj działalności gospodarczej wiąże się z narażeniem na niebezpieczeństwa związane z jej prowadzeniem. Będąc właścicielem sklepu (np. spożywczego, z AGD) może on zostać okradziony, zostanie wybita witryna itd. Na szczęście dostępne są ubezpieczenia, które zabezpieczają przedsiębiorców przed samodzielnym pokrywaniem strat. Można wykupić ubezpieczenie od utraty zysku, ponieważ w wyniku losowego zdarzenia nie można było prowadzić działalności gospodarczej.Taka polisa zabezpieczenia środki finansowe jakie firma mogłaby uzyskać prowadzić nieprzerwanie działalność. Z ubezpieczenia powinny skorzystać firmy transportowe, remontowo budowlane, agencje pracy, związane z branżą fotowoltaiczną itd.

Przedsiębiorca prowadzący przewóz towarów ma możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia OCP które zabezpieczy interesy jego oraz kontrahenta. Ubezpieczenie przed ryzykami cybernetycznymi jest niezwykle ważne, ponieważ przedsiębiorstwa pracują w chmurze i są narażone na ataki hakerskie. Działania realizowane w Internecie wymagają zabezpieczenia także polisą, aby firma nie była narażona na utratę danych, wizerunku, zmuszona do płacenia kar. 

Czy ubezpieczenia turystyczne jest przydatne podczas prowadzenia firmy?

Ubezpieczenie turystyczne jest potrzebne w sytuacji wysłania pracownika w delegację. Polisa turystyczna chroni takie osoby w przypadku konieczności leczenia podczas wyjazdu służbowego. Ponadto wypłacone zostanie odszkodowanie (NNW) osobom, które w tym czasie uległy nieszczęśliwemu wypadkowi. Ubezpieczenie obejmuje także bagaż, zawiera OC i Assistance. Posiadając polisę pracownik jest chroniony na czas delegacji i podróży. Przedsiębiorca wykupuje ubezpieczenie na dane firmowe co oznacza, że ma możliwość wliczenia tego wydatku w koszty przychodu.

Jak dopasować ubezpieczenie OC do potrzeb firmy?

Ubezpieczenie OC firmy musi skutecznie zabezpieczać jej interesy, dlatego tak ważne jest wprowadzenie odpowiedniego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej. A to wiąże się z dopasowaniem zapisów polisy do prowadzonej działalności, zastosowaniem odpowiednich klauzul. Takie posunięcie gwarantuje stabilność finansową w przedsiębiorstwie w każdej sytuacji.

Klauzule dodatkowe mogą zawierać następujące szkody:

  • Dotyczące mienia firmowego użytkowanego na podstawie leasingu, umowy najmu, dzierżawy itp.
  • Wiążące się z wprowadzaniem produktów do obrotu.
  • Nakierowane np. na branżę hotelarską (bagaż klientów).
  • Obejmujące działalność związaną z holowaniem pojazdów.
  • Zaistniałe poza granicami Polski, nie tylko na terenie UE.
  • Wyrządzone pracownikom zatrudnionym w firmie.
  • Spowodowane w różnych instalacjach podziemnych.
  • Wyrządzone z powodu użycia materiałów wybuchowych.

Rozszerzenia polisy wzbogacają zakres ochrony, może ona obejmować szkody wyrządzone innym osobom z powodu wadliwości sprzętu wykonanego przez ubezpieczonego, jak również przez podwykonawców. Odpowiednie dobieranie odpowiednich ryzyk opierając się o cechy danej firmy mieści się w zadaniach naszych specjalistów.

 

ZADZWOŃ

609 103 308